Filipino Set

6,500.00

Fresh Lumpia Ubod
Inihaw na Tiyan ng Bangus sa Dahon ng Saging
Vegetable Kare Kare
Whole Roasted Chicken Adobo, Rice Stuffing
Cassava